Skip links

Vælg spil
(OBS: Spillene fungerer bedst i Chrome eller Firefox)

Kan EU reducere kødforbruget? Hvem skal bære det grønne læs i EU? Hvem skal betale EU’s klimatold? Hvem skal betale for tab og skader?